Rozmowa – Bardzo chciałabym odnaleźć rodzinę od strony ojca. On urodził się w wiosce Urożaje (dawniej Babińce), pow. Borszczów, woj. Tarnopol. Tam pochowani są mój dziadek i babcia na cmentarzu kościelnym. Dziadek nazywał się Antoni a babcia Józefa. Ja urodziłam się w mieście Kałusz, woj. Iwano-Frankowsk. O swoich przodkach ojciec milczy jak partyzant.