Straty w czasie wojny wywieziony na roboty, podróż przez Kraków. Źródło: Archiwum Państwowe w Krakowie. Państwowy. Urząd Repatriacyjny Kraków