Anna Pszczoła (1935 Jul 72012 Oct 22) Straty w czasie wojny wywieziona na roboty, Telefon Chełm, tel. 825-630-463; Cmentarz Pszczoła (Tustanowska) Anna ur. 1935-07-07 zm. 2012-10-22 lat 77 srg c1-1-2 Cmentarz komunalny Chełm