Straty w czasie wojny wywieziony na roboty, podróż przez Kraków. Źródło: Archiwum Państwowe w Krakowie. Państwowy. Urząd Repatriacyjny Kraków. Cmentarz Tustanowski Aleksander ur. 1929-03-11 zm. 1994-10-17 lat 65 srg Z13-4-2 Cmentarz komunalny Chełm