Firma ZAKŁAD USŁUGOWY JANINA TUSTANOWSKA; Adres głównego miejsca wykonywania działalności: ALEJA MARSZAŁKA PIŁSUDSKIEGO 11A CHEŁM; Przeważająca działalność gospodarcza (kod PKD): 95.23.Z naprawa obuwia i wyrobów skórzanych; Data rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej: 2003-02-06; Numer NIP: 5631243074; Numer REGON: 110705882