Straty w czasie wojny wywieziony na roboty. Telefon Lublin ul. Zagłoby 21. Tel. 081-526-99-87. grobonet Tustanowski Bolesław ur. 1937-09-03 zm. 2009-03-21 lat 73 srg K22-17-4 Cmentarz Komunalny w LublinieMajdanek, 20-325 Lublin