Internet I LO im. Stefana Czarnieckiego w Chełmie, poczet sztandarowy 1968/1969 Leszek Ziemba, Anna Kornas, Anna Tustanowska. Dyrektor Wydziału Audytu i Kontroli Urzędu Miasta Lublin od 2007 r., wcześniej (od 1995 r.) kontroler NIK, z doś-wiadczeniem w działalności szkoleniowej dla sektora finansów publicznych oraz wykładowczej przedmiotów specjalistycznych na studiach podyplomowych w zakresie audytu wewnętrznego i kontroli w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim oraz Wyższej Szkole Przedsiębiorczości i Administracji. Ukończyła Wydział Mechaniki Precyzyjnej Politechniki Warszawskiej. Po studiach zajmowała się m.in. aparaturą medyczną w szpitalu w Chełmie. W latach 80. XX wieku była zaangażowana w tworzenie struktur Solidarności.