Grzegorz Tustanowski (18451887)

Iris F. Besenhofer Im searching for a man named Nikola Tustanowski, born 1873 in Jaslowiec or Buczacz, son of Gregor and Manda (maybe different name writing). He was married with Julija Gauron, who was born 1879, daughter of Jure (Georg) and Javdoha. Nikola Tustanowski had three brothers and one sister, brothers were Johan, Stah(a), Juljk, sister named Marica (Marija). Their father Gregor died about 1887, when Nikola was fourteen years old, their mother died before. There was also an uncle, named Johan(n), brother of Gregor. The family seattled away about 1902 from Galicija. During the first world war Nikola Tustanowski was sent 1915 to the frontline in Galicia. He went there with his cousin Jusko, who married there and went later to America. Agad Urodziny 1895 Jan 15 Eugenia. Rodzice Jan Tustanowski, r. Grzegorz i Maria Jabłońska i Magdalena Bagierska, r. Wojciech i Anna Senkiewicz, Chrzestni: Michał Tabaczuk i Anastazja Grzesiorska. Jazłowiec. Myheritage Drzewa genealogiczne MyHeritage Buljan zarządzana przez Miro Buljan. Vesna Buljan, Dragana Matijević, Ružica Trcović Gregor Tustanovski. Żona: Manda Tustanovski. Dzieci: Nikola, Johan, Stah, Juljko i Marica