geni – Zarządzane przez Henryk Michał Drewniak: Franciszka Tostanowski; Wife of Daniel Tostanowski; Mother of Jan Tostanowski