Zgon 1862.01.25 Tekla Tustanowska. Rodzice Daniel Tustanowski, szlachcic i Franciszka Uruska. Wiek 1. Strusów