Agad – Zgon 1871.01.19 Aniela Tustanowska. Rodzice Daniel Tustanowski, szlachcic i Franciszka Uruska. Wiek 1. Strusów