Eugenia (1895 Jan 15) Agad Urodziny 1895.01.15 Eugenia. Rodzice Jan Tustanowski, r. Grzegorz i Maria Jabłońska i Magdalena Bagierska, r. Wojciech i Anna Senkiewicz, Chrzestni: Michał Tabaczuk i Anastazja Grzesiorska. Jazłowiec