Internet mgr inż., młodszy asystent w Pracowni Chromatografii Gazowej Wojewódzkiej Stacji sanitarno-epidemiologicznej w Katowicach.