Łucja (1939 Jun 32009 Dec 13) Internet Pracownik Domu Pomocy Społecznej "Karmelkowa" dla przewlekle chorych we Wrocławiu. Cmentarz Tustanowska Łucja ur. 1939-06-03 zm. 2009-12-31 lat 70 srg K91-186-7 Cmentarz Osobowice Wrocław