Rozmowa Dominik, ojciec mojego Jana urodził się  29.07.1777 r. w Tarnopolu a jego rodzicami byli: Józef i Franciszka Jurkowska. Tenże Dominik oprócz Jana zrodzonego ze związku z Marią Dudaszówną w dniu 29.03.1804 r., miał jeszcze córkę urodzoną z innego związku z Anną Chłopówną Agnieszkę ur.12.01.1806. Agad Urodziny 1777.07.29 Dominik Jakub. Rodzice Józef Tustanowski, szlachcic i Franciszka Jurkowska, Chrzestni: Krzysztof Kanfi i Ludwika Udor. Tarnopol