Rozmowa Józef, oprócz Dominika miał jeszcze trzech synów: Józefa ur. w Czystyłowie 17.03.1782 r. Sylwestra ur. w Proniatynie w styczniu 1780, Adama ur. w Tarnopolu 30.12.1784 oraz córkę : Katarzynę ur. w Tarnopolu 08.04.1776; Agad Urodziny 1784.12.30 Adam Józef. Rodzice Józef Tustanowski, szlachcic i Franciszka Jurkowska, Chrzestni: Józef Zgliniecki i Justyna Musterowa. Tarnopol