Rozmowa Urodziła się w Rosochowaćcu w 1851, była córką Jana Tustanowskiego (oekonomi z Chodaczkowa) i Julii z Dąbrowskich. Ślub był w parafii Mikulińce dn.14.10.1879. Prababcia miała wtedy 28 lat. Poślubiła Jana Bieniowskiego nauczyciela w Kupczyńcach i Łozowie (lub Łozowej). Mieszkali w Woli Mazowieckiej koło Mikulińce i Trembowli. Mieli 2 dzieci; Mariana Bieniowskiego-też nauczyciela i Józefę. Bratem był prawdopodobnie wymieniony jako świadek na jej ślubie Felix Tustanowski. 2-gi brat Józef ożeniony z Cecylią z Zarembów miał 4 dzieci: Kazimierę, Stanisławę, Marię i i Mieczysława.