Rozmowa Brak jest przy potomkach Władysława następujących osób: Włodzimierza, Teofili i Heleny (ur.9.03.1880). To ta ww. Teofila wyszła za mąż za Solińskiego i zmarła w 1935 roku a nie moja prababcia Teofila Uszyńska. Skreśl zatem datę zgonu Teofili U. bo jej nie znamy