Straty jeniec wojenny, podróż przez Kraków. Rozmowa Otóż znalazłem dane dotyczące żony brata mojego dziadka Piotra - Mariana. Jak wiesz, to Wanda Dobrucka. Wiem teraz że urodziła się w Zagórzu 01.11.1867. Mam kontakt z rodziną Dobruckich, ale z nieco inną gałęzią. W załączniku wpis o narodzinach. Jako ciekawostkę załączam też notkę z Gazety lwowskiej o samobójczej śmierci mamy Wandy Dobruckiej Anieli. „Samobójstwa. W Brodach odebrała sobie życie przez otrucie się arszenikiem, Aniela Dobrucka, lat 60, wdowa po pisarzu gminnym a Założcach”. Agad Urodziny 1867.11.01 Wanda Karolina. Rodzice Wincenty Dobrucki, r. Franciszek i Maria Malska i Angella, r. Ignacy Krotochwil i Karolina Schnuk. Zagórze