Gazeta Lwowska. 1892, nr 37 Gazeta Lwowska. 1892, nr 37, środa 17 lutego W kościele Bernardynów we Lwowie, odbył się onegdaj ślub p. Jana Hummla, nauczyciela szkoły ludowej w Wołoszczyźnie, z panną Heleną Tustanowską, córką dzierżawcy dóbr ziemskich.