Bronisława Kawalerska (1870 Aug 121948 Dec 17) Rozmowa pochodziła z rodu Kaszyców (groby na Cmentarzu Łyczakowskim), a jej ojciec był lekarzem („fizykiem”). Nauczycielka, w roku 1912 utworzyła przy sanockiej Drużynie Bartoszowej Oddział Żeński. Zmarła w Zabrzu-Biskupice. Szematyzm Królestwa Galicyi Nauczyciel w Szkole ludowej pospolitej w 1896 w powiecie przemyślańskim, Kurowice, 1897-1903 w powiecie Podhajeckim szkoła etatowa żeńska 5-klasowa w Podhajcach, 1904-1908 w powiecie Kosowskim szkoła etatowa żeńska 6-klasowa w Kutach, grobonet Tustanowska Bronisława ur. 1869-00-00 zm. 1948-12-17 lat 78 srg J5-4-3 Cmentarz przy Panewnickiej Katowice