Rozmowa mgr chemii, ukończyła Politechnikę Łódzką. Internet Były nauczyciel chemii w Technikum Górniczym w Zgorzelcu.