Rozmowa zbudował dom w Lesagorka/Lesogirka. Został wysłany przed 1936 z rodziną z Polski do Kazachstanu