Franciszek Tustanowski (1897 Sep 181981)

Agad Urodziny 1897.09.18 Franciszek Ksawery. Rodzice Michał Tustanows-ki, r. Daniel i Franciszka i Antonina r. Józef Borusiewicz i Domicella Ostrowska, Chrzestni: Jan Ostrowski i Izabela Chodorska. Rosochowaciec