Emilia (1858) Gazeta Gdańska 1927, nr 154 "Echo Gdańskie", 1927.07.10 Lista kuracjuszy miasta Gdyni: Tustanowska Emilja, emeryt., Warszawa, Willa Słowicza: