Leokadia (1901 Oct 21) Internet Books wymieniona w Księdze pamięci: transportów Polaków z Warszawy do KL Auschwitz. Straty Auschwitz 1940-1944