Celestyna (19261945 Jul 24) nieobecni Celestyna Tustanowska / Milanówek - Cmentarz Parafialny. Data śmierci: 1945-7-24. Żyła lat 19. Internet Kwatera wojenna ze 123 krzyżami, o powierzchni 0,0304 ha. Spoczywają w niej uczestnicy Powstania Warszawskiego, zmarli na skutek ran, wycieńczenia i chorób w szpitalu Polskiego Czerwonego Krzyża  w Milanówku, w okresie od września 1944 r. do lipca 1945 r. Ewidencja pochowanych znajduje się w Urzędzie Miasta Milanówek. Celestyna Tustanowska Zmarła 24.07.1945