myheritage Kufel Web Site, zarządzana przez Krzysztof Kufel. Internet W l. 1981-87 wchodził w skład redakcji pisma podziemnego "Wytrwali". Kolportował "Wytrwałych" oraz inne pisma. Dostarczał do Pruszkowa książki NOWEJ.