Katarzyna Vaughan (~1945) facebook Uczęszczała do: Delsea Reigonal72