Herbarz Polski, Adam Boniecki Kozłowski Jacek, zmarły 1730 r., żonaty 1-o v. z Maryanną Marcinowską, 2-o v. z Heleną Misiowską, z pierwszej żony pozostawił synów: Jana i Grzegorza. Synem także Jacka miał być i Stefan, komisarz starostwa rabsztyńskiego, żonaty z Katarzyną Sapińską, 2-o v. żoną Antoniego Tustanowskiego, zmarły 1739 r., pochowany w Olkuszu, którego dzieci, Jadwigi Teresy Maryanny, ur. 1737 r. i Tomasza Jana, ur. 1740 r. (metr. w Olkuszu), już po śmierci ojca, był opiekunem Jan Kozłowski, ich stryj, który wspólnie z wdową po Stefanie i drugim jej mężem, obierał plenipotentów w Krakowie 1744 roku