Akta grodzkie i ziemskie Lwów 22 marca 1762, udział w uchwałach ziemian lwowskich