h. Sas (1705) Herbarz Polski, Adam Boniecki Michał z Litwinowiąt Sałowicz Lubieniecki, syn Tadeusza i Heleny Tustanowskiej, z żoną, Krystyną Nahujowską, sprzedał 1731 roku Wieniawskim część Chromohorbu (Gr. Tremb.).