Borysławski Stefan, żonaty z Zofią Tustanowską, pozostawił dwóch synów: Jana i Jerzego, którzy pisali się z Borysławia i podpisali z województwem ruskiem elekcyę Stanisława Augusta w 1764; sejm-wielki Zofia Tustanowska Urodzona około w roku 1710. Mąż (ślub: około 1730): Stefan Borysławski z Borysławia h. Śreniawa 1700; dzieci: Jerzy 1730-1804; Jan szambelan [cen] dwór królewski (1780) 1740-1809