h. Ostoja (1752) Herbarz Polski, Adam Boniecki Gołąbek-Kowalski h. Ostoja Jacek i Teodor, synowie Piotra i Maryanny Tustanowskiej, wylegitymowani ze szlachectwa 1782 r., w grodzie przemyski