Zurkan-Tustanowski Emil. Gimnazjum Ober-Realschule in Czerno-witz, od 1906.