Patrycyat i mieszczaństwo lwowskie w XVI i XVII wieku, Władysław Łoziński pop Zwiastowania Najśw. Panny we Lwowie, w 1647 urząd kapłana w 1647 roku w cerkwi Św. Mikołaja w Kijowie. Cyryakowi Paparze, rodzonemu bratu pomienionego szwagra swojego Georgia Papary, skorumpowawszy sobie do tego Alexandra Tustanowskiego, popa Zwiastowania Najśw. Panny we Lwowie, jeszcze w odłączeniu będącego