Elektorowie 1669, Michał Korybut Wiśniowiecki

Miejscowość: Ukraina, Lwów, Borysław, Tustanowice. (Drzewo 00)