Carolina (1911) genoom Tustanoski Carolina. Jej rodzice: Andres i Paulina. Sister of Jose Enrique, Catalina, Carlos, Santiago, Juan, Paula. Telefon Cordoba, Cordoba, Internet zatrudniona w domu, aż do 30 czerwca 2005 w klasie robotniczej drobnych urzędników