Wywód szlachectwa. Przemyśl, roki grodzkie, d. 13 września r. 1635 Teodor Winnicki wnosi protestacyę przeciw Fredrom, z powodu przeszkód jakie mu stawiali na sejmiku wiszyńskim w przeprowadzniui wywodu szlachectwa. Potym szlachetnych Piotra Tustanowskiego, syna; niegdy szlachetnego Fediny Tustanowskiego, który był synem niegdy szlachetnego Michała Tustanowskiego i Waśka Tustanowskiego, syna niegdy szlachetnego Stanisława Tustanowskiego, który był synem niegdy szlachetnego Mikołaja Tustanowskiego tegoż herbu Sas, którzy zeznali, iż niegdy szlachetna Katarzyna Tustanowska, córka szlachetnego niegdy Stanisława Tustanowskiego dziadów zeznawających brata rodzonego, małżonką była pomienionego niegdy szlachetnego Waśka Antonowicza Winnickiego a matką szlachetnego Theodora Winnickiego, zaczym, iż ten to szlachetny Theodor Winnicki bratem jest zeznawających ciotecznym, ojcowie bowiem zeznawających matce pana Winnickiego bracią byli rodzoną stryjeczną. A na ostatek szlachetnych Waśka i Iwana Horodyskich synów niegdy szlachetnego Stecka