Akta grodzkie i ziemskie Pod Medyką, 28 września 1648 udział w regestrze szlachty przemyskiej na okazywaniu. Przegląd Powszechny, 1921 Paroch (paroch proboszcz, pleban, zwłaszcza obrządku greckokatolickiego) cerkwi Bohojawleńskiej (Objawienia Pańskiego) w Jarosławiu (Jarosław miasto i gmina w Polsce w województwie podkarpackim, w powiecie jarosławskim, położone nad Sanem), popierający Winnickiego w sporze z Szumlańskim. Elektorowie 1669, Michał Korybut Wiśniowiecki. Tustanowski Andrzej Kotonos