Anna Krynicka (1765) Herbarz Polski, Adam Boniecki Krynicki Jan, zmarły 1811 r. w Kawsku, żonaty 1-o v. z Anną Tustanowską, córką Jerzego i Maryanny z Winnickich, pozostawił z drugiej żony, Heleny Hordyńskiej, Michała ożenionego z Maryą Danilewiczówną, którego syn Ludwik, legitymował się ze szlachectwa 1866 r., w galicyjskim Wydziale Krajowym