Marianna Dydyńska (17601836 Jun 19) Herbarz Polski, Adam Boniecki Dydyński h. Gozdawa Piotr, zmarły 1825 r., z Anastazyi Terleckiej, córki: Maryanna, za Janem Tustanowskim; Helena, za Stanisławem Borysławskim i Febronia, za Janem Jaworskim. Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Marianna de Dydyńska Tustanowska, mąż Jan Tustanowski Kotonos, zmarła 1836 Jun 19 w Jasienicy. Dzieci: Marianna Baczyńska, Eliasz Tustanowski Kotonos.