Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Marianna de Dydyńska Tustanowska, mąż Jan Tustanowski Kotonos, zmarła 1836 Jun 19 w Jasienicy. Dzieci: Marianna Baczyńska, Eliasz Tustanowski Kotonos. Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Eliasz Tustanowski Kotonos. szlachcic, syn Jana i Marianny Dydyńskiej, zmarł 1832 Apr 1 w Borysławiu. Żona Anna de Borysławska Tustanowska, 2-gi mąż Piotr Koblański. Dzieci: Roman, Katarzyna, Andrzej, Gabriel, Teresa, Marianna.