Marianna (1827) Internet books Herbarz polski, Tom 11‎. Maryanna Tustanowska w Uniatyczach 1827 r..