Bazyli Ignacy Tustanowski (1788 )

Rodowód, Zbysław Popławski, 1972 Właściciel folwarku Glinne pod Samborem i innych wsi. Konstancja przywiozła cały podołek klejnotów za to kupili wsie: Glinne, Branicę, Ortynice, Byków: między Samborem a Przemyślem. Królestwa Galicji Radca sądu karnego w Rzeszowie 1820-1855, 1854-1855 w tym samym czasie prowizoryczny kierownik sądu. Poczet szlachty galicyjskiéj i bukowińskiéj Tustanowski Michał, Jan, Bazyli-Ignacy, Grzegorz, Aleksander i Józef, synowie Adama, Wydział Stanów, r. 1835. Genealogisches Handbuch des Adels 10.10.1835 Michael, Johann, Basil, Ignaz, Gregor, Alexander u. Joseph Tustanowski.