Aleksander Tustanowski (1792)

Szematyzm Królestwa Galicyi Asystent nauczyciela w szkole parafialnej w Turzy Wielkiej pow. Dolina, 1826; Szematyzm Królestwa Galicji Urząd okręgowy w Samborze: 1828-1838 kancelista, 1841-1848 komisarz, 1850-1854 okręgowy rejestrujący, 1831 komisarz upadłościowy w Inspektoracie upadłościowym w Samborze. Poczet szlachty galicyjskiéj i bukowińskiéj Tustanowski Michał, Jan, Bazyli-Ignacy, Grzegorz, Aleksander i Józef, synowie Adama, Wydział Stanów, r. 1835. Genealogisches Handbuch des Adels 10.10.1835 Michael, Johann, Basil, Ignaz, Gregor, Alexander u. Joseph Tustanowski.