Konstancja Czechowska-Kropiwnicka-Tustanowska (17901850 Apr 2) Rodowód, Zbysław Popławski, 1972 wdowa po Kropiwnickim (notariuszu). Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Konstancja, pierwsze małżeństwo Kropiwnicka, drugie małżeństwo Tustanowska, wdowa po Bazylim Tustanowskim, zmarła 1850 Apr 2 w Otrynicach.