Marianna Łucka (17951833 Jan 14) Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Marianna de Łucka Tustanowska, wdowa po Janie Tustanowskim, zmarła 1833 Jan 14 w Uniatyczach. Dzieci: Marianna de Tustanowska Uniatycka, Julianna de Tustanowska Strzemecka, Justyna de Tustanowska Uniatycka.