Feliksa Kaliksta (18201837 Jan 21) Papiery rodzinno-majątkowe Józefa Tustanowskiego Felifsa Kaliksta Tustanowska, szlachcianka, zmarła 1837 Jan 21. Rodzice Michał Tustanowski i Józefa de Kulczycki Tustanowska. Cmentarz Łyczakowski Pochowana na cmentarzu Łyczakowskim we Lwowie.