Seweryna Bartmańska (18261901 Apr 4) moikrewni Seweryna h.Sas BARTMAŃSKA (zd. TUSTANOWSKA), * 1830 w Żurawniki, pow. Złoczów. Zagórze Knihynickie, Lubomir Worobij, 2006 mieszkała w rodzinnym majątku w Żurawnikach i była żoną Oswalda Bartmańskiego. Małżeństwo to nie miało dzieci, dlatego Michał Tustanowski w swoim testamencie zapisał, że w przypadku, gdy Seweryna umrze wcześniej od męża majątek w Żurawnikach nie przejdzie na własność Oswalda Birmańskiego ani jego spadkobierców, lecz na własność Władysława, Juliusza lub Emilii Tustanowskich. Oswald Bartmański otrzymał prawo korzystania z majątku przez 10 lat po śmierci żony i obowiązku spłaty z tego majątku dzierżawy. Księgi Adresowe 1897, właścicielka dóbr, Lwów, Kościuszki I6; 1902, wdowa po wiceprezydencie, Lwów, Kościuszki 16; sejm-wielki Seweryna Tustanowska. Urodzona w roku 1826; zmarła dnia 4 IV 1901. Pochowana - Lwów, cm. Łyczakowski Wiek: 75 lat. Mąż (ślub: około 1840): Oswald Bartmański, bohater PSB 1826-1887; zmarł dnia 9 II 1887 - Żurawniki w Złoczowskiem. Pochowany - Lwów, cm. Łyczakowski. Wiek: z grubsza 61 la